Utskott

Många framgångsrika företagare säger att social kompetens och nätverk ger toppjobb. Vi i Sundekon finner knappast att man utvecklar sin personlighet bara genom att studera. Därför tycker vi att det är viktigt att vara ute och träffa folk, eller varför inte engagera sig i något utskott. Det är medlemmarnas engagemang i Sundekons olika utskott som ser till att föreningen är aktiv.

Några av våra verksamhetsområden är näringslivskontakt, utbildningsbevakning, PR och media, festarrangemang med mera. Aktiva medlemmar i utskotten får dessutom vara med på en internfest per termin där föreningen bjuder på mat och någon rolig aktivitet. Tidigare har vi exempelvis spelat bowling och Laserdome.

Som ordförande för ett utskott är man ansvarig för att hålla igång aktiviteten i utskottet samt att hålla i möten för att styra upp verksamheten. Meningen är inte att ordföranden ska utföra allt arbete utan det ska medlemmarna i respektive utskott hjälpa till med. Ordförande och vice ordförande sitter dessutom med i Sundekons styrelse vilka styr upp föreningens mer långsiktiga verksamhet. Styrelsemöten hålls 1-2 gånger i månaden.

Ordföranden och vice ordföranden väljs av föreningens medlemmar på endera årsmötet, som brukar inträffa i september, eller på terminsmötet, som äger rum i februari.

För mer info, kontakta Sundekons ordförande:

 Ordförande: Johannes Larsson     Mail: ordforande@sundekon.se