Styrelsen

Ordförande
Philip Hammar
Vice ordförande
Lina Wiklund
Skattmästare
Nils Tälth
Sekreterare
Annie Åkerberg
Ordförande Näringsliv
Agnes Lindberg
Vice ordförande Näringsliv
Angelica Ödman
Ordförande Utbildning
Amanda Lindquist
Vice ordförande Utbildning
Emelie Andersson
Ordförande Marknadsföring
Johannes Larsson
Vice ordförande Marknadsföring
Samuel Westrin
Ordförande Sociala
Matilda Cederberg
Vice ordförande Sociala
Frida Nordin