Månad: maj 2013

Medelpaddeln 2013

Välkommen till Mittuniversitetets största evenemang! Vårterminen ska snart avrundas, sommaren står för dörren och Medelpaddeln ska åter gå av stapeln på Selångersåns vatten vid campus Sundsvall. I sedvanlig ordning väntar vi oss att så många som möjligt kommer att delta

Top