Månad: maj 2012

Medelpaddeln 2012

Då var det åter dags! Vårterminen ska snart avrundas, sommaren står för dörren och Medelpaddeln ska åter gå av stapeln på Selångersåns vatten vid campus Sundsvall. I sedvanlig ordning väntar vi oss att så många som möjligt kommer att delta

Top